top of page

Vår Vision

"Framtiden tillhör dem som tror på deras drömmars skönhet."

Det är orden från Eleanor Roosevelt. Ord som för generationerna som föddes under tiden efter  Berlinmurens fall påminner oss om vikten av att hålla fast vid våra värderingar när vi står inför dystra förutsättningar.

Drömmen om en ljusare framtid för både människor och natur har format det vi anser är värt att sträva mot. En övertygelse om att drömmare, när de får de rätta verktygen, kan forma sina abstrakta visioner till verklighet, så att vi kan erövra det förflutna och ge oss hän framtiden där människorna på vår planet kan trivas och blomstra.

Vi vill göra det möjligt för nutidens drömmare att ge form åt vår framtid, oavsett hur liten den drömmen kan verka.

 

Våra värderingar är förankrade i nuet med en kurs mot framtiden, med ett uppdrag att skapa varaktig förändring inom ett område präglat av traditionella värderingar och principer. Det är inte av en slump att vårt namn påminner om engelskans Legacy, eftersom vi tänker skapa ett beständigt arv.

bottom of page