top of page

Kommersiella Avtal

Utan tydliga villkor för företagets samarbeten och den ansvarsfördelning som råder mellan parterna uppstår problem som sällan kan förutses. Problem som skapar friktion i både interna och externa relationer, vilket tenderar att leda till tappade intäkter och förlorade affärsrelationer.​

 

Kommersiella avtal såsom samarbetsavtal, uppdragsavtal och kompanjonsavtal existerar av just denna anledning, och skapar en trygghet i relationen inom och mellan företag. På så vis undviker ni problem och distraktioner som förtar ert fokus på affärsverksamhetens kärna.

Boka en kostnadsfri konsultation redan idag för att se över verksamhetens behov av kommersiella avtal, så ser vi till att ni står säkra inför morgondagens möjligheter!

Exempel på Avtal

  • Samarbetsavtal,

  • Uppdragsavtal,

  • Kompanjonsavtal,

  • Sekretessavtal,

  • Avsiktsförklaringar,

  • mfl.

bottom of page