top of page
x500w-SISP_Logotyp_Flerfärg_RGB.png
My Post-15_edited.png

Affärsjuridiken behöver förändras

Affärsjuridiken är i ett landskap bestående av återkommande dialoger med investerare och affärspartners ett av entreprenörens viktigaste verktyg. Ett verktyg som på grund av dess traditionella tillämpning och prissättning inte kan nyttjas av de som behöver det mest.

och legafy har påbörjat arbetet

Fästpunkt 1

Legafy har idag samarbeten etablerade med inkubatorerna Innovatum, Brewhouse, Boden Gamecamp och High 5 i Halmstad. Samarbeten som generar intresse och kunskap för affärsjuridikens tillämpning och betydelse för ett framgångsrikt företagande där vi genom en långsiktig arbetsmodell och rationell prissättning etablerat en struktur som medger ett win-win förhållande för samtliga involverade parter.

Nästa steg är nationellt

Att tjänsterna Legafy erbjuder behövs råder det inga tvivel om, och samtliga grundare och samarbetspartners prisar ett samarbete som likt fusion skapar mer än vad det tar. För att skapa beständig förändring krävs det dock ett större grepp, och det är genom ett samarbete mellan SISP och Legafy  som det kan uppnås. 

och detta är vad som krävs

Legafy vill utgöra en rekommenderad samarbetspartner hos samtliga svenska inkubatorer, där våra tjänster appliceras enligt ett riksomfattande erbjudande, vilket vi tillsammans med SISP sätter ramverket för. Tillsammans kan vi skapa fundamentet som krävs för att en långsiktig tillväxt skall kunna ske, varigenom det affärsjuridiska verktyget tillgängliggörs dem som behöver det mest. 

Min förhoppning är att i linje med ovan anförda uppta en dialog kring hur vi på bästa vis 
tillgängliggör affärsjuridiken, och på vilket sätt Legafy kan spela en roll i den förändring som krävs.

Allra vänligast,

Fredrik Christofferson

Grundare & VD
Legafy Law AB

bottom of page