top of page

Avtalstjänster för bolagets interna och externa verksamhet

Tjänstens utformning

Legafy erbjuder tids- & kostnadseffektiva avtalstjänster inom ramen för våra Rättsområden, där varje beställning föregås av ett personligt möte för att garantera att era behov möts av vårt erbjudande om ett träffsäkert och juridiskt hållbart underlag för era affärer. Efter leverans ombesörjer vi omfattande support i besvarande av frågor och utför de eventuella korrigeringar som krävs för att ni skall uppleva total tillfredsställelse!

Former för beställning & betalning

Beställningen inleds med en kostnadsfri konsultation, och bokas här nedan. För beställda avtal och tillhörande tjänster utarbetas tidsramar och kostnader under det personliga mötet och presenteras i tydliga offerter. Efter leverans framställs faktura i enlighet med utställd offert, vilken löper med 14 dagars betalningstid.

My Post-3.png
bottom of page