top of page
Boras_INK_pos_favicon.png
My Post-15_edited.png

Ett nytt grepp
kring affärsjuridiken

Att affärsjuridiken har stor betydelse för huruvida ett Startup når framgång eller ej går inte att förminska, men att kostnaden förknippad med tjänsternas nyttjande behöver befinna sig på den höga nivån som idag är normen är inte lika självklart. 

Rationell prissättning

Legafy har idag samarbeten etablerade med inkubatorerna Innovatum, Brewhouse, Boden Gamecamp och High 5 i Halmstad. Samarbeten som generar intresse och kunskap för affärsjuridikens tillämpning och betydelse för ett framgångsrikt företagande där vi genom en långsiktig arbetsmodell och rationell prissättning etablerat en struktur som medger ett win-win förhållande för samtliga involverade parter.

Fästpunkt 1

legafy + Borås ink

Vi vill inleda ett samarbete med er i syfte att sänka kostnaderna förknippade med affärsjuridiska tjänster, och tror på att en transparent dialog kring prissättning, arbetsmodell och framtid skapar förutsättningarna som behövs för att skapa ett fundament för en långsiktig lösning.

Vad vi erbjuder

Legafy står redo att erbjuda er en lösning baserad på ert befintliga och framtida behov, där vi tillsammans sätter ramverket för hur tjänsterna skall erbjudas och till vilket pris. Det vi behöver veta är hur er metod för anknytning av tjänster ser ut, vilka gränsvärden som gäller och hur vi på bästa vis kan erbjuda er en lösning som passar in i era befintliga strukturer.

Vår förhoppning är att ni ser lika ljust på en framtid där varje entreprenör tillgängliggörs verktygen som krävs för långsiktig framgång och att vi inom kort kan lägga dess grundstenar!

Bästa hälsningar,


Fredrik Christofferson
Grundare & VD
Legafy Law AB

bottom of page