top of page

Arbetsrätt

Hur säkerställer vi att koden våra programmerare framställer inte kopieras till andra verksamheter och hur lång får en konkurrensklausul egentligen vara?

På den digitala marknaden är allt fler företag beroende av kompetent personal med ansvar för känslig data och kod. Att skydda källkod och samtidigt inte begränsa personalens möjlighet till nya anställningar är en fin balansgång som kräver tydliga anställningsavtal och villkor. 

Vi hjälper er att utforma moderna anställningsavtal som balanserar ert behov av säkerhet för verksamhetens kärnprodukt och den anställdes behov av flexibilitet.

Boka en kostnadsfri konsultation redan idag för att se över verksamhetens behov av nya anställningsavtal anpassade efter en modern verksamhet, så ser vi till att ni står säkra inför morgondagens möjligheter!

Exempel på Avtal

  • Anställningsavtal,

  • Konkurrens & sekretess,

  • mfl.

bottom of page