My Post-8.png

Agenda 2030

Legafy är en del av SustAID nätverket och arbetar kontinuerligt med främjandet av ett hållbart företagande med utgångspunkt i Agenda 2030 och de Globala Målen. Läs mer om vårt arbete här nedan och besök SUSTAID på deras hemsida.

Goal_8_RGB_Svenska_TARGET_8.3.png

Legafy driver samarbeten med inkubatorer i syfte att underlätta skapandet och tillväxten av nya företag, och genom nyttjandet av våra tjänster tillerkänns även de minsta företagen en ärlig chans till framgång med tillgång till kvalificerad rådgivning och kraftfulla avtalsunderlag. 

En viktig förutsättning för anskaffandet av kapital är bolagsstruktur och långsiktig strategi för tillväxt. Därför nyttjar bolag våra tjänster i syfte att förbereda sig inför kapitalrundor och kan enkelt genomföra en s.k. Due Diligence i syfte att tillförsäkra sig om bärduktigheten i bolagets befintliga struktur.

Goal_9_RGB_Svenska__TARGET-9.3.png
Goal_12_RGB_Svenska__TARGET_12.6.png

Vi har nischat oss mot innovativa sektorer av industrin, och söker att genom vår rådgivning uppmuntra företag till att söka sig mot ett hållbart företagande. Genom nyttjandet av återvinningsbara råvaror och tillämpandet av cirkulära produktcyklar söker vi att inte bara skapa utrymme för tillväxt, utan även en hållbar framtidsvision.

Legafy är delaktiga i SustAid, ett nätverk för hållbar innovation inom biståndshanteringen. Härigenom tillämpas vår rådgivning hos bolag som söker att implementera innovativa lösningar i kris- och katastrofhantering i världens mest utsatta delar.

Goal_17_RGB_Svenska__TARGET_17.7.png
My Post (58).png